Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Văn phòng và kho KCN Bá Thiện 2

KCN Bá Thiện tọa lạc tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Bảo Anh là nhà thầu chính tiến hành xây dựng tòa nhà văn phòng và kho Hiện thời chúng tôi vẫn đang tiến hành xây dựng kho dự kiến hoàn tất trong năm 2015.
•  KCN Bá Thiện tọa lạc tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
•  Bảo Anh là nhà thầu chính tiến hành xây dựng tòa nhà văn phòng và kho
•  Hiện thời chúng tôi vẫn đang tiến hành xây dựng kho dự kiến hoàn tất trong năm 2015.
 
Tòa nhà văn phòng
•  Xây dựng tòa nhà văn phòng
•  Cơ sở hạ tầng
•  Cảnh quan
•  Tổng diện tích: 6.500 m2 (tòa nhà văn phòng 3.300 m2)
•  Đã hoàn tất trong năm 2014
 
Kho
•  Xây dựng kho hàng
•  Phần ngoài 
•  Điện nước, M&E
•  Tổng diện tích : 16.000 m2 (kho hàng 6.000 m2)