Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Trung tâm thương mại Mỹ Tho

Địa điểm: Trung tâm thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Bảo Anh là nhà thầu chính cho toàn bộ dự án
•Diện tích: 7.268m2

Phạm vi công việc

•Phần xử lý cọc, Công tác đào, đắp đất, Công tác bê tông tại chỗ, Phần bể ngầm, Khu kỹ thuật, Công tác xây gạch, Công tác kim loại.
•Công tác chống thấm và bảo vệ, Công tác cửa, cửa sổ, mặt đứng, Công tác hoàn thiện, Hệ thống cấp thoát nước dưới sàn bê tông – tầng 1