Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Trung tâm bán, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô (3S Center HCM)

Địa điểm: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp. HCM Bảo Anh là nhà thầu chính của dự án
• Diện tích: 5.012m2
• Diện tích sàn : 3.389m2

Phạm vi công việc:

• Các công tác tạm, san lấp mặt bằng
• Phần bê tông cốt thép và phần hoàn thiện cho công trình
• Công tác công trình
• Hệ thống giao thông, Hàng rào và cổng
• Hệ thống thoát nước mưa và nước thải
• Các hạng mục bên ngoài, Cây xanh