Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Nhà máy xử lý nước thải tập trung - KCN Phố Nối A

KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên. Bảo Anh là nhà thầu phụ cho hệ thống xử lý nước thải
•  Hệ thống xử lý nước thải công suất 3.000 m3 / ngày đêm

Phạm vi công việc:

•  Bê tông cốt thép cho hồ xử lý nước thải
•  Phần điện nước, đường nội bộ