Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Nhà máy XLNT giai đoạn 4 – KCN Yên Phong 1

KCN Yên Phong 1, Yên Phong, Bắc Ninh. Bảo Anh là nhà thầu phụ cho hệ thống xử lý nước thải
•  Hệ thống xử lý nước thải công suất 15.000 m3 / ngày đêm

Phạm vi công việc:

•  Bê tông cốt thép cho hồ xử lý nước thải
•  Phần điện nước, đường nội bộ