Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Nhà máy TAGS Greenfeed – Hưng Yên

GreenFeed là Công ty sản xuất thức ăn gia súc nằm trong top 5 của Việt Nam về sản lượng. Năm 2012, GreenFeed quyết định mở rộng hoạt động phía Bắc bằng việc xây dựng thêm nhà máy tại Hưng Yên. Bảo Anh được lựa chọn làm thầu phụ cho dự án.
•  GreenFeed là Công ty sản xuất thức ăn gia súc nằm trong top 5 của Việt Nam về sản lượng.
•  Năm 2012, GreenFeed quyết định mở rộng hoạt động phía Bắc bằng việc xây dựng thêm nhà máy tại Hưng Yên.
•  Bảo Anh được lựa chọn làm thầu phụ cho dự án.
 Phạm vi công việc
•  Chúng tôi chịu trách nhiệm xây dựng cho khu vực nhà máy sản xuất chính bao gồm: kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, kho đóng gói, khu vực nồi hơi. Tổng diện tích xây dựng 13.000 m2.
Chúng tôi tự hào được công nhận là nhà máy sản xuất thức ăn gia súc được xây dựng có chất lượng tốt nhất trong hệ thống các nhà máy của GreenFeed.