Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Nhà máy Sài Gòn Precision Linh Trung 1

Vị trí: KCN Linh Trung 1, phường Linh Trung, Thủ Đức, HCMC. Bảo Anh được lựa chọn là nhà thầu phụ cho dự án
•  Vị trí: KCN Linh Trung 1, phường Linh Trung, Thủ Đức, HCMC.
•  Bảo Anh được lựa chọn là nhà thầu phụ cho dự án
• Tổng diện tích : 22.000 m2
Phạm vi công việc:
•  Bê tông cốt thép cho toàn bộ nhà máy
•  Phần nhà máy chính: 11.500m2
•  Đường bao ngoài : 7.000m2