Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

Kho Nguyên liệu mới - Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà

Kho Nguyên liệu mới - Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà Công Ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà, Từ Sơn, Bắc Ninh. Bảo Anh là nhà thầu chính cho toàn bộ dự án
•  Kho nguyên liệu mới

Phạm vi công việc:

• Công tác công trình
• Hệ thống cấp thoát nước
• Hàng rào và cổng.