Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO ANH

 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider
 • angularjs slider

Chi tiết dự án

KCN Vsip Bắc Ninh - Hệ thống xử lý nước thải

KCN Yên Phong 1,Từ Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh Bảo Anh là nhà thầu phụ cho hệ thống xử lý nước thải
•  Hệ thống xử lý nước thải công suất 4.500 m3 / ngày đêm

Phạm vi công việc:

•  Bê tông cốt thép cho hồ xử lý nước thải
•  Phần điện nước, đường nội bộ